Pesäpönttöjä – FastGrowth OÜ

FastGrowth OÜ valmistaa säänkestäviä ja lujarakenteisia pikkulintujen pesimäpönttöjä, jotka on tarkoitettu asennettavaksi hedelmätarhoihin haitallisten hyönteisten torjuntaan.

Linnunpönttöjä sijoitetaan sekä pieniin että teollisuuskäyttöön tarkoitettuihin hedelmätarhoihin useissa Euroopan maissa, sillä sen uskotaan olevan kaikkein edullisimman tuholaishyönteisten torjuntakeinon.

Great tit with a caterpillar

Ravinnokseen hyönteisiä pyydystävät pikkulinnut, kuten tiaiset ja siepot, käyttävät muiden hyönteisten lisäksi ravinnokseen myös hedelmäpuiden tuholaisia. Kun linnunpöntöt sijoitetaan hedelmäpuiden väliin, niissä pesivät linnut pyydystävät saaliinsa ensisijaisesti pesänsä välittömästä läheisyydestä, puiden latvustosta ja rungoista, pitäen täten tuholaisten hyökkäykset hedelmäpuihin hyvin aisoissa. Kun pesän läheltä ovat hyönteiset loppumassa, linnut siirtyvät saalistamaan kauemmas pesästä.

Great tit in the profi nest box

Tämä pönttötyyppi on kehitetty lintututkijoiden pönttöjen osalta antamia ohjeita noudattaen (www.nabu.de ja www.birdlife.org).

Lintututkijoiden ohjeiden noudattaminen varmistaa linnuille turvallisen ja onnistuvan pesinnän. Kun pesintä koetaan turvalliseksi, linnut kasvattavat suurempia poikueita, jotka taas syövät lisää hyönteisiä. Usein ilmenevät tekniset ongelmat, joita havaitaan monissa pönttötyypeissä, on näiden pönttöjen kohdalla ratkaistu seuraavasti

 1. Jotta pönttö kestäisi käytössä mahdollisimman pitkään, sen rakennetta on vahvistettu. Pöntön rakentamiseen on käytetty vaatimustenmukaista 20 mm paksuista lautaa. Pellavaöljyllä kyllästetyltä kaltevalta katolta valuu satevesi nopeasti pois ja puu ei pääse lahoamaan.
 2. Pönttö on puhdistettava vanhasta pesämateriaalista vähintään kerran vuodessa. Pikkulinnut, mm. tiaiset ja siepot, eivät pysty itse pönttöä puhdistamaan. Vanhan pesämateriaalin päälle kertyy joka vuosi uusi kerros pesämateriaalia, pönttö on lopulta täynnä ja linnut hylkäävät sen. Tämä pönttö on helppo avata sivusta ja puhdistaa. Puhdistuksen nopeus ja mukavuus ovat tärkeitä etenkin isojen puutarhojen kohdalla, jossa työn helppous säästää siihen kuluvaa aikaa. Pönttö on puhdistusta varten helppo irrottaa puusta, pelkästään nostamalla sen kiinnityskoukkujen päältä pois.
 3. Pöntössä ei ole halkeamia. Halkeamat ovat linnuille ja erityisesti poikasille vaarallisia, sillä he saattavat juuttua niihin kynsistään. Pönttö on kiinnitetty lintututkijoiden ohjeiden mukaan sinkityillä ruuveilla. Ruuveja voidaan koko pöntön käyttöajan kiristää ja sulkea lautojen liitoskohtiin syntyneet halkeamat.
 4. Pöntön pohja on vahvistettu metallilevyllä. Jopa kyllästetystä puusta valmistetun pöntön pohja lahoaa vuosien saatossa pesän pohjaan kertyneen kosteuden johdosta. Jotta pesän pohja poikasineen ei irtoaisi pesimäaikana, on pohja vahvistettu metallilevyllä. Puupohjan voi helposti vaihtaa uuteen.
 5. Pönttö on jätetty sisäpuolelta karheaksi lintututkijoiden ohjeiden mukaan. Kasvavat pojat pystyvät kiipeämään karheaa pinta pitkin paremmin pöntön lentoaukolle.
 6. Pöntön tukijalka on metallia ja estää petoeläinten kiipeämisen pöntön luo.
 7. Pöntön lentoaukko on vahvistettu metallikauluksella, jotta tikat eivät pystyisi laajentamaan aukkoa ja vahingoittamaan poikasia.
 8. Paksu puukatto (kokonaispaksuus 60 mm) mahdollistaa pönttöjen käyttämisen myös avoimessa maastossa, keskipäivän aurinko ei kuumenna pesäkoloa liikaa.
 9. Pöntön pohjan sisäpinta-ala on vaatimusten mukaan 120×100 mm, joten pöntössä on riittävästi tilaa isollekin poikueelle.
 10. Pöntössä on linnuille riittävästi hengitysilmaa, sillä se on korkea (korkeus pohjasta lentoaukkoon 190 mm) ja pöntön pohjassa on pyöreät ilmanvaihtoaukot. Hyvä ilmanvaihto pitää pesämateriaalin kuivana.
Recent Comments
  Archives
  Categories
  • No categories