Fågelholkar – FastGrowth OÜ

FastGrowth OÜ tillverkar hållfasta väderbeständiga holkar för småfåglar som är avsedda för insektsbekämpning på fruktodlingar.

Användningen av fågelholkar på både små och industriella fruktodlingar är utbredd i flera europeiska länder, då de påstås vara den billigaste lösningen för insektsbekämpning.

Great tit with a caterpillar

Insektsätande småfåglar såsom mesfåglar och flugsnappare äter förutom andra insekter även ohyra på fruktträd. Sätts det holkar upp mellan fruktträden, kommer fåglarna som bor där att ta insekter först och främst inom holkarnas närmaste omgivning, i trädkronor och stammar, och håller därmed träden nästan fria från ohyra. Blir det för få insekter runt holken, flyger fåglarna vidare för att leta mat annanstans.

Great tit in the profi nest box

Den typen av fågelholk är framtagen utifrån rekommendationer från ornitologer om vilka egenskaper den måste ha (www.nabu.deoch www.birdlife.org).

Uppfyllandet av kraven garanterar en trygg och bekväm häckning för fåglar. Är häckningen trygg, växer det upp stora kullar av fågelungar som äter upp rikligt med ohyra. De vanligt förekommande tekniska problemen hos flera andra holktyper har hos denna fågelholk lösts på följande sätt:

 1. För att maximera holkens brukstid i utomhusmiljö, har den en förstärkt konstruktion av 20 mm tjocka brädor som uppfyller alla krav. Regnvatten rinner snabbt av från det linoljebehandlade sneda taket och hindrar rötangrepp.
 2. Holken ska kunna rensas av gammalt bomaterial minst en gång om året. Småfåglar såsom mesfåglar och flugsnappare kan inte själva rensa sin holk av gammalt bomaterial. Varje år lagras ett nytt skikt av bomaterial på det gamla tills det inte blir tillräckligt med plats för fåglar och de överger holken. Den här fågelholken är enkel att öppna från sidan och att rensa. Bekvämhet och snabbhet med rensningen är viktig just i stora odlingar där det medför en betydlig arbetstidsbesparing. Holken är enkel att ta ner från clips för rensning.
 3. Holken är sprickfri. Sprickor är farliga för fåglar och särskilt för fågelungar som kan fastna i dem med klorna. Holken är enligt rekommendationer från ornitologer sammansatt med zinkskruvar. Det går bra att dra åt skruvarna under holkens hela brukstid och på så sätt pressa ihop eventuellt uppkomna sprickor i fogställen.
 4. Holkbotten är förstärkt med en metallskiva. Under flera decennier långa fuktpåverkan blir även en impregnerad träbotten skör. För att holken med fågelungar inte skulle falla ner, stöds den av metallskivan. Virkesbottnen kan enkelt bytas ut mot en ny.
 5. Innersidan av fågelholken är enligt ornitologernas krav gjorts av ohyvlat virke så att de växande ungarna kan klättra upp på dem utan att halka.
 6. Stolpen av metall hindrar rovdjur att klättra upp.
 7. Ingångshålet är klätt med en metallbricka för att hindra hackspettar att hacka hålet större och angripa ungarna.
 8. Det tjocka trätaket (med totaltjocklek på 60 mm) tillåter inte solen att värma upp holken för mycket och möjliggör att använda den på öppna platser.
 9. Bottenarea inne i holken är enligt kraven 120×100 mm, vilket är tillräckligt för en stor kulle.
 10. Det finns gott om luft att andas i holken eftersom den är tillräckligt hög (190 mm från botten till ingångshålet) och har runda ventileringshål i bottnen. Bra ventilering håller bomaterialet torrt.
Senaste kommentarer
  Arkiv
  Kategorier
  • Inga kategorier