Andra fågelholkar

Woodpecker_and starling_nestbox

Fågelholk för starar och hackspettar. Ingångshålet har en diameter på 50 mm, bottenmått är 145 x 155 mm, öppnas från sidan, enkel att ta ner. Holken används för att skapa häckningsmöjligheter för hackspettar i skogsområden där det efter omfattande kalhuggningar är ont om tjocka, lämpliga träd för häckning i trädhåligheter. Hackspettar minskar skador orsakade av ohyra i skogen genom att plocka larver till ohyra såsom trägnagare.

Owl_nest_box

Holk för kattuggla. Mått på ingångshålet är 130 mm, bottendiameter cirka 260 mm. Den huvudsakliga maten för kattugglor är gnagare. Holkar för kattugglor kan sättas upp i närheten av unga trädplanteringar (fruktodlingar, skogsplanteringar) för att minimera skador orsakade av gnagare (barkskador).

nestbox_8_eur nestbox_side_open

© FastGrowth OÜ