Teised pesakastid

Woodpecker_and starling_nestbox

Kuldnoka ja rähni pesakast. Lennuava läbimõõt 50 mm, põhja mõõdud 145 x 155 mm, küljelt avatav, lihtsalt allavõetav. Pesakaste kasutatakse rähnidele pesitsusvõimaluste loomiseks metsamaadel peale ulatuslikke lageraieid, kui jämedatest, pesaõõnsuse tegemiseks sobivatest puudest on piirkonnas puudus. Rähnid vähendavad putukatest põhjustatud metsakahjustusi süües kahjurputukate vastseid, nt kooreüraskeid.

Owl_nest_box

Kodukaku pesakast. Lennuava läbimõõt on 130 mm, põhja läbimõõt umbes 260 mm. Kodukakkude peamine toit on närilised. Kakkude pesakaste sobib üles seada noorte puuistanduste (viljapuuaiad, metsaistutusalad) lähedale, et vähendada näriliste kahjustusi (koorevigastusi).

nestbox_8_eur

Tüvest kettsaega valmistatud pesapakk

nestbox_side_open

Pesapakku saab puhastamiseks avada

© FastGrowth OÜ